Başkandan

Başkandan

Adana Kent Konseyi; kentin hak ve hukukunun korunması, şeffaflık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yönetişim alanlarında kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin meclis ve çalışma grupları aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Yerel düzeyde demokratik katılımın etkinleştirilip yaygınlaştırılması, çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesi, dezavantajlı grupların toplumsal yaşamdaki etkinliğini artırıp yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarının sağlanması; üzerinde durduğumuz temel ilkelerimizdir.