İLK HEDEFLER BİLDİRGESİ

1. YAPICI DİYALOG VE DAYANIŞMA: Adana sorunlarının hızlı ve kolay çözülebilmesi için Yerel Yönetim Birimleri diyalog ve dayanışma içinde davranmalı; yönetenlerin enerjisini tüketen, şehrin kaynaklarını ve enerjisini boşa harcayan kısır polemiklerden uzak durulmalıdır.

2. SEMT DANIŞMA MERKEZLERİ: Adana sorunlarının yerinde tespiti ve çözümü için Semt Danışma Merkezleri (SEDAM) kurulması çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalarda belediyeler öncü görevler almalı; mahalle muhtarları, kadın ve gençlik örgütleri ile işbirliği yapılmalıdır.
3. ÜRETİM PLATFORMLARI: Benzer alanlarda faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütlerinin bir araya gelerek üretim platformları kurmaları ve birlikte hareket etmeleri teşvik edilmeli; kurulan meclisler ve platformlar yönetim birimlerince ve bilim – eğitim kurumlarınca desteklenmelidir.
4. SEYHAN VADİSİ REKREASYON DÜZENLEMELERİ: Adana’nın güzel bir kent olarak yaşayabilmesi içim elindeki en önemli doğal varlıkları olan Seyhan Vadisi kapsamında başlatılan rekreasyon çalışmaları hızlandırılarak devam etmeli, Seyhan Vadisi korunmalıdır.
5. ORTAK AKIL VE KAMUOYU DESTEĞİ: Kent bütünlüğünü etkileyecek kapsamdaki büyük projeler uygulamaya konulmadan önce Kent Konseyi bünyesinde ve diğer benzeri platformlarda tartışılmalı, ortak aklı devreye alacak sosyal imkanlar ve araçlar işletilmeli, projelerin arkasında kamuoyu desteği alınmalıdır.
6. ORTAKLIKLAR KURARAK ÇALIŞMA: Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kurulmuş bulunan, resmi ya da sivil, toplumsal mahiyet ya da amaç taşıyan örgütler Kent Konseyi bütünlüğü içinde yer almalı, dayanışma halinde çalışmalı, kentin biriktirdiği bilgi ve deneyimler ortaklıklar halinde devam edilerek eylem alanına aktarılmalıdır.
7. ADANA MİLLETVEKİLLERİ VE KENT SORUNLARI: Adana milletvekilleri kent ve kentli sorunlarına daha yakından eğilmeli, Adana ekonomisinin daha fazla istihdam yaratan bir ekonomiye dönüşebilmesi için partiler üstü bir anlayışla ve ortaklaşa çaba göstermelidir. Çalışma Kozaları’nın kurulmaları, çalışmaları ve ortaya çıkaracakları raporların değerlendirilmesi aşamalarında başta milletvekilleri olmak üzere tüm seçilmişler etkili destek vermelidir.
8. AFET SENARYOSU: Adana kenti ile ilgili afet önleme ve sonrası senaryoları oluşturmak üzere, resmi ve sivil kuruluşların birlikte çalışmaları ve bir “Afet Senaryosu Projesi”nin ortaya konması sağlanmalıdır.
9. KAMUOYUNA DÜZENLİ BİLGİ VERLMESİ: Kent Konseyi’nde alınan kararların, çalışmalara verilen olumlu desteklerin ve çalışmalara uzak kalanların kamuoyu tarafından bilinmelerin sağlanması sistematik bir uygulama olarak benimsenmelidir.
10. ESTETİK KURUL VE “KENTE KARŞI SUÇ”: Kentin kimliğinin ortaya çıkabileceği yapılaşma sistemlerinin ortaya konulması amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların ortak çaba sarf etmeleri için bir “Estetik Kurul” oluşturulması, bu konuda resmi – sivil tüm ilgililerin temsil edilmesinin sağlanması. “Kente  Karşı Suç” kavramının belirlenip yasal düzenlemeler içinde yer alması için tüm imkanlar kullanılarak çalışılması.
11. KENTLİ KÜLTÜRÜ: Adana Sanat Konseyi desteklenmeli, kentli kültürünü geliştirme amaçlı projelerde sanatın eğiten gücünden yararlanılmalı, bir Kent Kültürü Sempozyumu düzenlenerek “Kent Kültürü Geliştirme Projesi” hazırlanmalıdır.

Adana Kent Konseyi Genel Kurul Kararıdır – 17 Mayıs 2001