TARİHÇE

ADANA KENT KONSEYİ KURULUŞ ÇALIŞMALARI

Adana’da Yerel Gündem 21 süreci,  Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Yerel Gündem 21 Kurulu’nun oluşturulmasıyla başladı. Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde Haziran 2000 içerisinde, “Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Geliştirilmesi” Projesi’ne katılım kararı alındı. Böylece, Adana Büyükşehir Belediyesi de proje ortakları arasına girdi. Buna göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde önce Yerel Gündem 21 Kurulu oluşturuldu. Bu kurul öncülüğünde başlatılan çalışmalarla 41 sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütlerinin katılımı ile Adana Kent Konseyi Kurucular Kurulu meydana getirildi. Kurucular Kurulu’nun yürüttüğü hazırlık çalışmaları kapsamında, rehber bilgiler ile Kent Konseyi Tüzüğü ve bağlı yönetmelikleri çıkarılarak kitaplaştırıldı. Adana Kent Konseyi’nin ilk Olağan Genel Kurul toplantısı, 17 Mayıs 2001’de 600’ün üzerinde kuruluş temsilcisinin katılımıyla yapıldı.

Kent Konseyi Koordinasyon Kurulu kurumsal kotalar doğrultusunda 57 üyenin katılımıyla ilk toplantısını 02 Ekim 2001 tarihinde yaptı ve Yürütme Kurulu’nu seçim yoluyla belirledi.

 

Doğu Akdeniz Depremleri Toplantısı (16 Mart 2001)

Doğu Akdeniz Depremleri Toplantısı, Adana Seyhan Otelinde konuk bilim insanlarının tebliğler sunması, panel ve forum akışında düzenlendi. 1084 kişinin katıldığı toplantının çıktısı olarak, bilimsel veriler içeren Adana Depremi ile ilgili sunulan tebliğler bir kitapta toplandı.

Dünya Çevre Günü Paneli “Adana ve Çevre Sorunları” (15 Haziran 2001)

Adana Jeoloji Mühendisleri Odası ile ortak etkinlik olarak düzenlenen toplantıda genel ve yöresel çevre sorunları konuşuldu. Toplantıda sunulan veriler bir kitapçıkta toplandı.

Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile ortak olarak düzenlenen konferans geniş izleyici katılımı ile gerçekleşti. Deprem ile ilgili genel bilgilerin ve deprem sırasında nasıl korunulması gerektiğine dair uygulamalı eğitim verildiği toplantı, halkı ve genç yöneticileri bilinçlendirme bakımından önemli etkiler yarattı.

TEM Otoyolu Bağlantısı Sorununun Çözümünde İleri Adım (02 Ekim 2001)

TEM Otoyolunun kent içi bağlantılarını sağlayacak yolun Yüreğir İlçesi bağlantısı ilk projede Seyhan Vadisi rekreasyon alanlarına büyük zarar verecekti. Konu, Kent Konseyi 2. Genel Kurulu’nda tartışıldı.

Taraflar Kent Konseyi Kentleşme Kozası’nın vereceği rapor doğrultusunda hareket edeceklerini taahhüt ettiler. İlgili yönetim birimleri bu rapor doğrultusunda güzergah değişikliği yaptı. Böylece Seyhan Vadisi Projesi’nde yer alan yeşil alanların zarar görmesi önlendi; TEM Otoyolu Yüreğir bağlantısı güzergahı yeniden ve doğal çevreye zarar getirmeyecek şekilde düzenlenmiş oldu.

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu (25-26 Ocak 2002)

Adana Kent Konseyi Yürütme Kurulu öncülüğünde Mimarlar Odası Adana Şubesi ve Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ortaklaşa gerçekleştirilen sempozyuma 13 Üniversiteden 33 bilim insanı katıldı, 33 bildiri sunuldu. Sempozyum sonunda “Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyum Sonuç Bildirgesi” hazırlandı. Derlenen bilgiler bir kitapta toplandı.

Kent Bilgi Sistemi Paneli (03 Mayıs 2003)

Harita Mühendisleri Odası öncülüğünde Kent Konseyi Adana Bilgi Sistemleri Paneli 03 Mayıs 2003 tarihinde yapıldı.

Panelde, “Kent Bilgi Sistemlerinin Çağdaş Kentleşmedeki Önemi ve Getirdiği Yararlar” tartışıldı. Panelde sunulan tebliğler, toplantı çıktısı olarak kitaplaştırıldı.

Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu (17 Mayıs 2001)

Adana Kent Konseyi’nin ilk Olağan Genel Kurul toplantısı, 17 Mayıs 2001’de 600’ün üzerinde kurum temsilcisinin katılımıyla yapıldı. Genel Kurul Toplantısı’nda “Sürdürülebilir Gelişme İlkesi” çerçevesinde uygulanmak üzere, 11 maddelik “Adana Kent Konseyi İlk Hedefler Bildirgesi” oy bitliği ile kabul edildi.

İlk Hedefler Bildirgesi için Tıklayınız.

Kent Konseyi 2. Olağan Genel Kurulu (06 Haziran 2002)

Adana Kent Konseyi’nin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06 Haziran 2002’de birçok kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Genel Kurul Toplantısı’nda 22 maddelik “Adana Kentli Hakları Bildirgesi” oy birliği ile kabul edildi. Adana Kent Konseyi, Genel Kurul’da aldığı kararla birlikte bildirgede yer alan maddeleri günümüze kadar taşıdı ve yaptığı çalışmalarda bildirgeyi esas aldı.

İlk Hedefler Bildirgesi için Tıklayınız.