HALK KÜLTÜRÜ VE SANATI ÇALIŞMA GRUBU

HALK KÜLTÜRÜ VE SANATI ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ:

Prof. Dr. Erman Artun (Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Ömer Faruk Beyceoğlu (Araştırmacı)
Doç. Dr. Refiye Okuşluk Şenesen (Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Yrd. Doç. Dr Ayhan Karakaş (Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Arş. Gör. Esra Özkaya (Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Candan Yaygın (Altın Koza A.Ş. Genel Müdürü)
Ozan Aksu (Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı)
Feridun Dalgınlı (Türk Halk Müziği Uzmanı)
Kamuran Avşar (Türk Halk Oyunları Uzmanı)
Ahmet Karataş (B.T.Ü. Kütüphane Daire Başkanı)
Songül Cansız (Adana İmam Hatip Lisesi)
İbrahim Yılmaz (Fotoğraf sanatçısı)
Belkıs Yakıcı (Tekstil Tasarımcısı)