KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMA GRUBU

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ:

Nazım Biçer (İnşaat Mühendisleri Odası)
Bekir Kamışlı (Mimarlar Odası)
Gülcan Ulutürk (Şehir Plancıları Odası)
Hasan Zengin (Şehir Plancıları Odası)
Mustafa Fidan Vursavuş (Adana Yapı Müteahhitleri Derneği)
Mustafa Çalışkan (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği)
Süleyman Sönmez (Adana Sanayici İşadamları Derneği)
Ceyhun Baskın (Çukurova Genç İşadamları Derneği)
Enver Yılmaz (Adana Genç İşadamları Derneği)
Aytan Köylü (Mimar)
Ali Çiçek (Büyükşehir Belediyesi)