ADANA KENT KONSEYİ SİVİL TOPLUM KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ STRATEJİK PLANLAMA VE BÜTÇE EĞİTİMİ BAŞVURULARI

ADANA KENT KONSEYİ SİVİL TOPLUM KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
STRATEJİK PLANLAMA VE BÜTÇE EĞİTİMİ BAŞVURULARI
Adana Kent Konseyi, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kurumlarının işbirliği içerisinde
kentin ve sivil halkın sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri sunan köklü ve güçlü bir mekanizma
olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Ana ilkelerinden olan Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ve
Güçlendirilmesi çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu amaçla Adana Yönetişim
Akademisi'ni kurmuş olup; Yönetişim, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Proje Hazırlama ve Sunma ve
sivil toplum kuruluşları için en önemli husus olan Stratejik Plan ve Bütçeleme konusunu
irdeleyecek deneyimli eğitmenler aracılığıyla ilgi duyan sınırlı sayıda Sivil Toplum Kuruluş
temsilcilerine bu konuda uzman eğitim desteği sağlayacaktır. Eğitim; Çukurova Üniversitesi İİBF
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Güneş tarafından verilecektir.
Stratejik Plan Ve Bütçeleme Eğitimi Başvuru Formu için https://goo.gl/oH2t5t linkini tıklayabilir,
başvuru yapabilirsiniz.
Başvuru Değerlendirme Kriterleri:
1. Merkezi Adana İlinde Faaliyet gösteren STK veya şube olarak faaliyette bulunuyor ise
Adana da aktif ofisi bulunmak
2. Kent Konseyleri Bünyesinde (Meclis, Çalışma Grubu, Genel Kurul vs.)
3. Projenin Amacı STK Kapasitesini arttırmak olmasından ötürü öncelik Stratejik Planı
olmayan Stk'lara verilecektir. Kontenjan olması durumunda mevcut Stratejik Planı geliştirmek
isteyen kuruluşlar katılımı sağlanacaktır.
4. Her STK eğitimlere kişi ile katılım sağlamak zorundadır.
5. 2 Gün 4 oturum şeklinde gerçekleşecek olan eğitimler sonrası katılım ve Eğitimde
sorumlulukları yerine getiren STK'na katılım sertifikası verilecektir.

Facebookta Paylaş