ENGELLİ MECLİSİ

Engelli Meclisi kentli engellilerin din, dil, ırk, kültür,sınıf,eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin engelliyi temsil etmek üzere kurulan engellinin toplumsal hayata doğrudan katılımına dayanmasını sağlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Adana’mızda dağılan engelli topluluğunu bünyesinde toplamayı amaçlar.

Amacı; engellilerin toplumsal yaşamın üretim, iş siyaset, kültür vs. gibi alanlarda söz sahibi olması, kent ve engelli sorunları konusunda bilinçlendirilmesi, politikalar oluşturulması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, engellilerin İhtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak, taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol alma sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmesini sağlamak,
Kanunlar çerçevesinde engelli insanlar arasında samimi ve yakın işbirliği kurmak yardım ve bağlılık hislerini takviye etmek.Gerek genel gerekse çalışma hayatıyla ilgili yürürlükte bulunan mevzuatın engellilerle ilgili hükümlerin geliştirilmesi, mevcut hükümlerin uygulanmasının sağlanması ve denetimi uygulamadan doğan aksaklıkların giderilmesi, bu yolla üyelerin kanundan ve mevzuattan doğan yasal haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla tekliflerde bulunmak kamuoyu oluşturmaktır.

Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri:

Ali Duran Karakaya (Başkan)
Osman Alıcı (Altı Nokta Körler Derneği)
Cumali Aydoğan (Adana Valiliği)
Durmuş Ökten (Adana Büyükşehir Belediyesi)
Murat Bilal (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Reşan Arlıer (Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri)
Cemal Demirağ (İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü)
Canan Ekim (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü)
İsmail Güneş (Çukurova Üniversitesi)
Esra Özdoğan (Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)
Oğuzhan Kibar (Mehmet Kamuran Tekin Uygulama Okulu)
Derya Kırkali (Sihirli Eller Özel Eğitim Merkezi)
Ahmet Üstün (Güney Yıldızı Özel Eğitim Merkezi)
Ramazan Balçık (Nuriye Balçık Özel Eğitim Merkezi)
Av. İlker Bahçeci (Adana Barosu)
Numan Hasanoğlu (Mimarlar Odası)
Gürsel Kocatürk (Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu)
Halit Yürük (Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu)
Ali Sev (Martı Engelliler Spor Kulübü)
Ülkü İnsan (Mavi Su Engelliler Spor ve Sanat Kulübü)
Temel Demir (Adana Sağır Derneği)
Ahmet Ataş (Çukurova Özürlüler Derneği)
İbrahim Akan (Adana Gönüllü Engelliler Derneği)
Birol Şerbetçi (Sevgiyle Elele Fiziksel, Otizm ve İşitme Engelliler Derneği)
Faruk Ersoy (Engelsiz Kent Gönüllü Platformu)
Burak Yörüger (Engelsiz Kent Gönüllü Platformu)
Tahir Yirün (Engelsiz Kent Gönüllü Platformu)