GÖÇ VE MÜLTECİ MECLİSİ

Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi’nin hedefi; yurt içinde ve yurt dışında iç ve dış göç, göçmen ve mülteci bunlarla bağlantılı olarak tarihi, siyasi, ekonomik, hukuki ve uluslararası ilişkiler ile sosyolojik ve stratejik alanlara yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları, projeler ve diğer çalışmaları yapmaktır.

Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi, çalışmalarının her aşamasının katılımcı dayanışma anlayışıyla sürdürülmesi ilkesi doğrultusunda hareket eder. Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi; Gündem 21’in katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; Düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir meclis’tir.