GENÇLİK MECLİSİ

ADANA KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ

Adana Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ne Yapar?

*Gençliğin kent yönetiminde söz sahibi olması;planlama, karar alma ve uygulama süreçlerine gençlerin dahil edilmesi için çalışmalar yürütür.

*Bu kapsamda, gençler arasında farkındalık yaratılması, gençlik örgütlenmelerinin güçlendirilmesi ve örgütlenme bilincinin geliştirilmesi, gençler arasında bilgi ve deneyim alış-verişinin sağlanması,ulusal düzeyde bütüncül gençlik politikalarının geliştirilmesi ve Ulusal Gençlik Konseyi’nin oluşturulmasına katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir.

İlkeleri:

*Çalışmalarını şeffaflık, temsil, kadın-erkek eşitliği, gönüllülük, bireysel kapasite gelişimi, sosyal sorumluluk, kentin yaşam kalitesinin geliştirilmesi, yönetişim, çözümde ortaklık ve aktif katılım ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.